top of page
  • Evija

Kaj je svetovanje?


Profesionalno svetovanje je organizirana oblika pomoči posamezniku – klientu, ki ne najde izhoda iz življenjske stiske in zato išče pomoč. Na drugi stani je svetovalec, ki je profesionalno usposobljena oseba, kompetentna in trenirana, da nudi pomoč v dogovorjenih seansah svetovalnega procesa. Klient v tem procesu spreminja, razrešuje probleme, osebno raste in se razvija. Svetovanje je usmerjeno na zdrave ljudi, ki imajo v življenju problem, v osnovi razvojne narave.

Svetovanje je proces pomoči posamezniku. Ima pravila in postopke.

Uporabljajo se na načine dela posamezne teoretske šole:

- Kognitivno-vedenjski pristop

- Psihodinamski pristopi

- Eksistencialno-humanistični pristop

- Multikulturni svetovalni teoretični pristop

Različne teorije razlagajo, kako se človek uči, spreminja in razvija. Pokažejo tudi modele človekovega funkcioniranja in disfunkcije, ki se lahko pojavijo. Povedo tudi, kateri so specifični cilji svetovanja.

Kot že napisano naj bi bil svetovalec profesionalno usposobljen ter imel ravno takšen odnos s svojim klientom oz. več njih, če gre za svetovanje družini, paru itd. V svetovanju so definirana tudi čas trajanja seanse in okvirno število le teh. Seanse lahko potekajo v posebnih oblikah tudi preko telefona, Skype-a ipd. Tekom seanse, svetovalec svojega klienta vodi do jasnega uvida njegovih problemov. Ko smo v stiski, se nam zaradi pomembnosti našega problema pojavijo močna čustva. Posledica tega je zoženo gledanje na problem. Misli so toge in neokretne; slaba je pozornost in koncentracija. Govorimo o t.i. tunelskem gledanju. V takem stanju ne vidimo rešitev, ki jih vidijo drugi, ker niso obremenjeni. Da svetovalec tem bolje spozna klientov problem, naj klient svoje misli izrazi na glas. Svetovalec klienta sprejema z razumevanjem, ter ga vodi, v smeri uvida rešitev, katerih prej ni videl.

Svetovanje opisujemo kot proces, ki poteka po določenih stopnjah in jih s klientom dogovorimo.

FAZE SVETOVANJA:

  1. Vzpostavitev odnosa - Vzpostavitev odnosa med svetovalcem in posameznikom ali parom, družino, temelji na spoštovanju, zaupanju in pozitivni psihološki klimi za svetovanje.

  2. Definicija problema - To je proces zbiranja informacij o klientovem problemu in iskanje možnega izhoda iz problema skozi proces svetovanja.​

  3. Postavitev ciljev - Postavljanje ciljev pomeni postavljanje pogojev za aktivnosti za izhod iz problema. Cilji pomenijo kažipot iz trenutnih klientovih težav.

  4. Izbira strategij in uporaba intervencij - Če svetovalec raziskuje klientovo mišljenje, so pomembna klientova disfunkcionalna stališča in verovanja, kako uporablja notranji govor, uči ga prepoznavati vznemirjajoče misli. Pri čustvih je pomembno prepoznavanje čustev, učenje obvladovanje čustev, treniranje in uporaba relaksacijskih tehnik, kako naj se klient znajde v kriznih situacija, kako naj obvladuje zelo močne emocije itd.

  5. Konec in spremljanje - Zaključek procesa svetovanja pomeni distanco od problema ali pa rešitev problema.

Imeti nekoga, ki posluša, sprejema, razume in te obravnava kot pomembno osebo, je zelo močno zdravilo. V klientovem vrednotenju sta pogovor in empatija celo najbolj dragoceni intervenci. Čustvena odprtost in razbremenitev vzpostavi ter gradi terapevtski odnos, vzbuja zaupanje in občutek povezanosti.

Vir:

- Anić Nada in Peter Janjušević, ur.2007. Izbrane teme iz kognitivno vedenjske terapije – Zbornik II. Ljubljana: Društvo za vedenjsko kognitivno terapijo.

19 views0 comments

Comments


bottom of page