top of page
  • Evija

Postavljanje ciljev


Zakaj so cilji pomembni?

Cilji pomenijo kažipot iz trenutnih klientovih težav, kateri so ovrednoteni z različnimi aktivnostmi. Za kaj so cilji pomembni? Cilje postavimo zato, da vemo, kako dolgo moramo voditi svetovalni proces in kdaj ga bomo končali. Prav tako nam določa načine dela v svetovalnem procesu.

Cilji krizne intervencije so:

  1. Hitro osvobajanje od simptomov.

  2. Harmonizacija in vzpostavljanje prejšnje emocionalne stabilnosti.

  3. Uvid v razumevanje krize in kriznih faktorjev.

  4. Povečanje sposobnosti za soočanje s krizo v bodočnosti.

V tem procesu sodeluje tako svetovalec kot tudi klient. Svetovalec pomaga klientu, uvideti rešitve ter pot, ki sta jo zastavila preko ciljev.

Postopek določanja ciljev gre skozi tri faze:

  1. Postavljanje svetovalčevih zaključkov – Svetovalec na tem mestu strukturira klientove misli in besede ter jih oblikuje v jasen cilj, saj klient sam takšne strukture še ni zmožen uvideti.

  2. Trenutni, vmesni in končni cilji – Za dosego končnega cilja so pomembni manjši vmesni in trenutni cilji, ki lahko na koncu tudi prinesejo odstopanje od končnega cilja.

  3. Učenje realističnega razmišljanja – Cilje je potrebno jemati z zadostno mero realnosti ter klientu pokazati realne možnosti napram njegovih velikih pričakovanj.

Vedeti kam gremo v življenju je največja notranja motivacija, ki vedno znova tli in nam daje energijo za nadaljnje življenje.

Če si želite postaviti cilje in jih nato tudi uresničevati je sta coaching in kognitivno vedenjsko svetovanje lahko vaš prvi zastavljeni cilj.

Uresničite pa ga s prijavo na prvi brezplačni posvet z Evijo Evelin Zavrl - TUKAJ.

Evija

Vir:

- Anić Nada in Peter Janjušević, ur.2007. Izbrane teme iz kognitivno vedenjske terapije – Zbornik II. Ljubljana: Društvo za vedenjsko kognitivno terapijo.

26 views0 comments
bottom of page